UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Fotogaléria - Implementácia projektu „Budovanie OPEN DOOR univerzity zavedením moderných IKT a rekonštrukcia budovy Filozofickej fakulty v areáli UPJŠ” - ITMS kód projektu: 26250120028


Posledná aktualizácia: 25.08.2016