UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zloženie Rád odborov habilitačného a inauguračného konania (ROHIK) na UPJŠ v Košiciach

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Študijný odbor Odbor habilitačného a inauguračného konania Rada odboru habilitačného a inauguračného konania
Všeobecné lekárstvo Vnútorné choroby
Chirurgia
Gynekológia a pôrodníctvo
Neurológia
Normálna a patologická fyziológia
Anatómia, histológia a embryológia
Epidemiológia
Klinická biochémia
prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA
prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD.
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.
prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.
prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.
prof. Ing. Mária Mareková, CSc.
Farmácia Farmakológia prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.
doc. MVDr. Martina Bago Pilátová, PhD.
doc. MUDr. Martina Čižmáriková, PhD.
doc. MUDr. Zuzana Solárová, PhD.

 

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Študijný odbor Odbor habilitačného a inauguračného konania Rada odboru habilitačného a inauguračného konania
Fyzika Biofyzika
Fyzika kondenzovaných látok a akustika
Fyzika
Jadrová a subjadrová fyzika
Teória vyučovania fyziky
prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc.
prof. Ing. Martin Orendáč, CSc.
prof. RNDr. Milan Žukovič, PhD.
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.
Chémia Analytická chémia
Biochémia
Organická chémia
Chémia
prof. RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc.
prof. Mgr. Vasiľ Andruch, DSc.
prof. Ing. Marián Antalík, DrSc.
prof. Yaroslav Bazeľ, DrSc.
prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc.
prof. RNDr. Mária Kožurková, CSc.
doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.
prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc.
Matematika Matematika
Teória vyučovania matematiky
prof. RNDr. Katarina Cechlárová, DrSc.
prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.
prof. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc.
prof. RNDr. Ivan Žežula, CSc.
Informatika Informatika prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD.
doc. RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.
Biológia Biológia
Fyziológia živočíchov
Fyziológia rastlín
Genetika
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.
prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc.
prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.
doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.

 

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Študijný odbor Odbor habilitačného a inauguračného konania Rada odboru habilitačného a inauguračného konania
Právo Teória a dejiny štátu a práva prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.
doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.
Obchodné a finančné právo prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.
doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.
doc. JUDr. Karin Cakoci, PhD.
Občianske právo prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.

 

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Študijný odbor Odbor habilitačného a inauguračného konania Rada odboru habilitačného a inauguračného konania
Filológia Neslovanské jazyky a literatúry prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.
prof. PaedDr. Livia Körtvelyessy, PhD.
doc. Renáta Gregová, PhD.
doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD.
doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD.
doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
Literárna veda prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
doc. Marián Milčák, PhD.
doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.
doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.
doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD.
doc.P PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD.
Dejiny filozofie Dejiny filozofie prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD. 
Dr. h. c. prof. Dr. Josef Dolista, PhD., LL.M
prof. h. c. prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.
doc. PhDr. Štefan Jusko, PhD.
doc. Mgr. Róbert Stojka, PhD.
doc. PhDr. Kristína Bosáková, PhD.
Historické vedy Slovenské dejiny prof. PaedDr. Štefan  Šutaj, DrSc. 
prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. 
doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, DrSc.
doc. ThDr. PhDr. Peter Borza, PhD. 
Doc. PhDr. Slávka Otčenášová
Politické vedy Politológia Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
doc. Mgr. Peter Juza, PhD., CSc.
doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.
doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD.
doc. PhDr. Jana Šutajová, PhD.
Psychológia Sociálna psychológia a psychológia práce prof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
doc. Mgr. Ing. Jozef Bavoľár, PhD.
doc. Mgr. Monika Hricová, PhD.
doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD.
Sociálna práca Sociálna práca prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.
prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc.
doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.
doc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD.
doc. Mgr. Vladimír Lichner, PhD.

 

Posledná aktualizácia: 18.04.2022