UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Väzba na medzinárodné vedecko-výskumné siete

European Sleep Apnoea Database (ESADA) Project
RT - Národná koordinátorka

COPDAUDIT - European Respiratory Society
RT - Národná koordinátorka

Central Eastern European (CEE) AAT NETWORK
RT - Národná koordinátorka

COPD Platform - POPE study Phenotypes of COPD in Central and Eastern Europe
RT - Členka steering committee, národná koordinátorka

DIAMAP – Subgroup Macrovascular Complications
IT – Člen writing committee

Metformin Genetics Consortium
IT, MJ – členovia konzorcia

International Collaborative Study on Genetic Susceptibility to Environmental Carcinogens (GSEC)
JS - člen konzorcia

Posledná aktualizácia: 10.10.2019