UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Doktorandské štúdium, vedecká škola tímu

Vedeckú školu dokumentuje 23 vyškolených doktorandov, pričom v súčasnosti v tíme pôsobí 6 doktorandov.

Vyškolení doktorandi:

 1. MUDr. Pavol Joppa, PhD.
 2. MUDr. Štefan Tóth, PhD.
 3. MUDr. Zuzana Kuklišová (rod. Dorková), PhD.
 4. MUDr. Zuzana Kovaříková (rod. Kluchová), PhD.
 5. MUDr. Peter Skyba, PhD.
 6. MUDr. Pavol Pobeha, PhD.
 7. MUDr. Zuzana Štrbová, PhD.
 8. MUDr. Miroslav Brúsik, PhD.
 9. MUDr. Alena Stančáková, PhD.
 10. MUDr. Miriam Kozárová, PhD.
 11. MUDr. Angela Molčányiová, PhD.
 12. MUDr. Martin Javorský, PhD.
 13. MUDr. Martina Dobríková, PhD.
 14. RNDr. Eva Slabá, PhD.
 15. MUDr. Eva Babjaková, PhD.
 16. MUDr. Mária Štolfová, PhD.
 17. MUDr. Igor Gaľa, PhD.
 18. RNDr. Hana Hermanová, PhD.
 19. MUDr. Ivana Trojová, PhD., rod. Tomečková
 20. MUDr. Ivan Gotthardová, PhD.
 21. MUDr. Zuzana Kozelová, PhD., rod. Malachovská
 22. MUDr. Katarína Demková, PhD.
 23. MUDr. Ivana Paraničová, PhD. 

Ocenenia doktorandov na medzinárodnej úrovni:

- Cena European Respiratory Society (ERS): P. Joppa 3x; M.Brúsik
- European Respiratory Society Silver Award: I. Paraničová
- ERS Research Fellowhip (obsadené v súťaži ERS): Z. Sopková – Grenoble, Francúzsko
- ERS Research Fellowhip (obsadené v súťaži ERS): P. Joppa - Dept. Respir. Medicine, Univerzita v Maastrichte, a CIRO Horn, Holandsko
- Postdoctoral fellowhip: Z. Dorková – Antwerpy, Belgicko
- 1. cena – Medzin. študentská vedecká konferencia: M. Mokrý, Praha
- 1. cena – Česko-slovenská súťaž mladých výskumníkov v pneumológii: P. Joppa, Praha
- 1. cena – Česko-slovenská súťaž mladých výskumníkov v pneumológii: Z. Dorková, Praha

Viacerí doktorandi si po skončení štúdia našli uplatnenie na renomovaných zahraničných pracoviskách: MUDr. Alena Stančáková, PhD. – University of Eastern Finland, Kuopio, MUDr. Zuzana Kuklišová - Academic Sleep Center, CIRO Center of Expertise for Chronic Organ Failure, Horn, The Netherlands; MUDr. Zuzana Kovaříková, PhD. – Univerzitná nemocnica, Praha.

Posledná aktualizácia: 10.10.2019