UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Doktorandské štúdium

Členovia výskumného tímu OST pravidelne školia doktorandov, ktorí úspešne absolvujú doktorandské štúdium v študijnom programe Britské a americké štúdiá na katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ. V súčasnosti študuje v rámci doktorandského programu 5 študentov, ktorých školiteľmi sú členovia výskumného tímu.

Významným počinom je organizácia dvojdiplomového doktorandského štúdia v spolupráci s významnými zahraničnými univerzitami:

  • Utrecht University v Holandsku,
  • Univerzita Paris Diderot vo Francúzsku,
  • Patras University v Grécku,
  • Ostravská univerzita v Českej republike.

V rámci tohto programu dvojitých diplomov štúdium  úspešne ukončili 3 doktorandi, 2 ďalší doktorandi v súčasnosti tento program absolvujú.

Posledná aktualizácia: 07.11.2021