UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zloženie špičkového tímu

prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Filozofická fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Moyzesova 9
Košice 040 01
E-mail: pavel.stekauer@upjs.sk

prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Filozofická fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Moyzesova 9
Košice 040 01
E-mail: livia.kortvelyessy@upjs.sk

doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Filozofická fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Moyzesova 9
Košice 040 01
E-mail: renata.panocova@upjs.sk

doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Filozofická fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Moyzesova 9
Košice 040 01
E-mail: renata.gregova@upjs.sk

 

Mgr. Vesna Kalafus Antoniová, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Filozofická fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Moyzesova 9
Košice 040 01
E-mail: vesna.kalafus.antoniova@upjs.sk


foto: Peter Čontoš

Posledná aktualizácia: 17.06.2020