UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Doktorandské štúdium

Vedeckú školu dokumentuje aj 24 vyškolených doktorandov, pričom a v súčasnosti v tíme pôsobí 6 doktorandov. Časť doktorandov si po skončení štúdia našla uplatnenie predovšetkým na renomovaných zahraničných pracoviskách. Sú to napríklad. P. Štefányi (Univerzita Exeter), v súčasnosti pôsobiaci ako expert pre transfer výsledkov výskumu know-how do praxe, R. Harakály (DCore Systems Switzerland), A. Radváková (Senior Test Analystat Planit Software Testing, London a Deutsche Börse Group), Ľ. Lokner (HP) i ďalší. Niektorí sa rozhodli pokračovať vo výskumných a vzdelávacích inštitúciách, napríklad D. Lotnyk (Cornell University, USA), L. Sedláková, A. Baran, K. Tibenská, P. Vrábel (TU Košice), J. Chovan (UMB Banská Bystrica), O. Onufrienko (ÚEF SAV). Ďalší doktorandi sa veľmi dobre uplatnili v súkromných firmách: J. Hanko (Flow Simulation specialist, SCHOTT), M. Botko (Cemm Thome) M. Kajňaková (Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice) a D. Šoltésová (T-systems Slovakia).

Posledná aktualizácia: 08.01.2019