UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Doktorandské štúdium

Tím výrazným spôsobom prispel k vybudovaniu moderného vedeckého a pedagogického pracoviska na UPJŠ so zameraním na tretí stupeň vzdelávania a štúdium pokrokových  materiálov najmä v oblasti nanopórovitých materiálov a MOF-ov, magnetických nanočastíc a mikrodrôtov. V rámci doktorandského štúdia prebehli/prebiehajú školenia doktorandov pod dvojitým vedením (cotoutelle de these) s pracoviskami v Marseille (Fracúzsko), Oviedo (Španielsko), San Sebastian (Španielsko) a Paríži-Sud (Francúzsko). Školiteľmi doktorandov v rámci co-toutelle sú členovia tímu V. Zeleňák a R. Varga.

Obhájení doktorandi:

 • RNDr. Miroslav Almáši, PhD., 2012-2015, školiteľ doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD., program Anorganická chémia
 • RNDr. Mária Skřínska, PhD. rod. Badaničová, 2008-2012, školiteľ doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD., program Anorganická chémia
 • RNDr. Dáša Halamová, PhD., 2006-2011, školiteľ doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD., program Anorganická chémia
 • RNDr. Romana Smolková, PhD., rod. Gogolová, 2012-2017, školiteľ doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD., program Anorganická chémia
 • RNDr. Peter Klein, PhD., 2007-2012, školiteľ prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc., program Fyzika kondenzovaných látok a akustika
 • RNDr. Kornel Richter, PhD. 2009-2013, školiteľ prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc. a prof. Andre Thiaville (cotutelle s Paris-Sud), program Fyzika kondenzovaných látok a akustika
 • Mgr. Tomáš Ryba, PhD., 2010-2014, školiteľ prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc., program Fyzika kondenzovaných látok a akustika
 • RNDr. Juraj Kostyk, PhD., 2008-2015, školiteľ prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc., program Fyzika kondenzovaných látok
 • RNDr. Jakub Miňo, PhD., 2013-2017, školiteľ prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc. a prof. A. Zhukov (cotutelle s UPV San Sebastian), program Progresívne materiály
 • RNDr. Pavol Hrubovčák, PhD., 2012-2015, školiteľ doc. RNDr. Adriána Zeleňáková, PhD., program Fyzika kondenzovaných látok

Doktorandi v procese školenia:

 • Mgr. Eva Popjaková, školiteľ doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD a Dr. Virginie Hornebecq (Marseille)., program Anorganická chémia
 • Mgr. Lukáš Žid, školiteľ doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD., program Anorganická chémia
 • Mgr. Jozef Magura, školiteľ doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD., program Anorganická chémia
 • RNDr. Ingrida Rostášová, školiteľ doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD., program Anorganická chémia
 • Mgr. Michaela Rendošová, školiteľ doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD., program Anorganická chémia
 • Mgr. Lucia Froľová, školiteľ doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD., program Progresívne materiály
 • Ing. Jaroslava Szűcsová, školiteľ doc. RNDr. Adriána Zeleňáková, PhD., program Progresívne materiály
 • RNDr. Ondrej Kapusta, školiteľ doc. RNDr. Adriána Zeleňáková, PhD., program Progresívne materiály
 • Mgr. Anna Berkutová, školiteľ doc. RNDr. Adriána Zeleňáková, PhD., program Fyzika kondenzovaných látok
 • RNDr. Ladislav Galdun, školiteľ prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc., a prof. V.Prida (cotutelle s Univ. Oviedo), program Progresívne materiály
 • Ing. Daniela Kožejová, školiteľ prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc., PhD., program Progresívne materiály
Posledná aktualizácia: 24.01.2018