UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Prednášková činnosť, medzinárodná spolupráca

Prednášky členov tímu na významných zahraničných konferenciách:

 1. V. Zeleňák: Mesoporous silica based stimuli-responsive drug delivery systems, Prednáška, Advances in Functional Materials, UCLA, Los Angeles, 14.-17.8.2017,  USA
 2. V. Zeleňák: Nanoporous materials for controlled drug delivery, EMN Nanoparticles, San Sebastian, 9.5.-13.5.2017, Spain
 3. V. Zeleňák: Nanoporous materials in the light of emerging applications, Plenárna prednáška, Solid State Chemistry Conference (SSC 2016), September 2016, Prague, Czech Republic
 4. V, Zeleňák, Periodic nanoporous silica as an intelligent drug delivery system, 18th International zeolite conference, June 19.-26. 2016, Rio de Janeiro, Brasil
 5. V. Zeleňák, Nanoporus silica for biomedical applications: drug delivery using physical and chemical stimuli, Workshop on Layered Materials, 15-19 September 2015, Castle Hotel Trest, Czech Republic, Organized by Heyrovsky Instutute of Physical Chemistry, Czech Republic
 6. V. Zeleňák, Nanoporous materials for carbon dioxide adsorption, Prednáška, Zeolite workshop 2014, 11. – 15. 9. 2014, Třešť, Czech Republic
 7. V. Zeleňák, Nanoporous materials for carbon dioxide separation, Pozvaná prednáška, ENM Fall Meeting, Energy Materials Nanotechnology, December 2013, Orlando, Forida, USA
 8. V. Zeleňák, The use of the synchrotron-related techniques in the characterization of nanoporous materials, Characterization of molecular Sieves. X-ray diffraction, Adsorption, Spectroscopy, Microscopy, Solid State NMR, Structure Solving, 10. - 12. marec 2013, Praha, prednáška, Czech Republic
 9. V. Zeleňák, Mesoporous Materials – Synthesis, Properties, Opportunities, Pozvaná prednáška, Molecular Sieves, J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry, Prague, April 2012.
 10. V. Zeleňák, Layered coordination polymers based on pyrazine and 4,4´-azobis(pyridine), Challenges in layered materials: Synthesis, Characterization, Properties, 11. - 14. September 2013, Liblice, prednáška
 11. V. Zeleňák, Carbon dioxide sorption on SBA-15 silica modified by metal ions, 7. - 8. november 2011, Praha, prednáška
 12. V. Zeleňák, Periodic nanoporous silica and its composites as promising materials for magnetic, drug delivery or sorption applications, 1.-2.november 2010, Praha, prednáška
 13. V. Zeleňák, Novel Zinc and Copper Metal-Organic Frameworks Built from 4,4'-azobis(pyridine) and 1,4-BDC or 1,3,5-BTC with 42, 43.43 and 44 network topologies, 8. - 10. október 2008, Augsburg, prednáška, Germany.
 14. V. Zeleňák, Performace and properties of organomodified periodic nanoporous silica for greenhouse gas removal, ANM 2008, 22.-25.jún 2008, Aveiro, prednáška, Portugal
 15. V. Zeleňák, Amine-modified hexagonal mesoporous silica: influence of amine concentration on the structure and porosity, Characterisation of  Porous Solids (COPS-VIII) : 8th International symposium, 10.-13.jún 2008, Edinburgh, prednáška, United Kingdom,
 16. V. Zeleňák, SAXS study of amine modified nonoporous silica materials for carbon dioxide capture, ISMANAM 2007, 26-30 August, Korfu, 2007, prednáška, Greece
 17. V. Zeleňák, Sorption of carbon dioxide over organomodified mesoporous silica studied by the methods of thermal analysis, MEDICTA 2007, Palermo, 25-29  September 2007, prednáška, Italy
 18. R. Varga, plenárna prednáška:“ TECHNICAL AND BIOMEDICAL APPLICATIONS OF GLASS-COATED MICROWIRES“ BICMM, August 2016, Irkutsk, RF
 19. R. Varga, pozvaná prednáška: „Rapidly quenched Heusler alloys.“DIWEMN, San Sebastian, Španielsko
 20. R. Varga, pozvaná prednáška: „APPLICATION OF BISTABLE MICROWIRES AS MICROSENSORS“ 7th International workshop on amorphous and nanocrystalline magnetic materials, sept. 2015, Iasi, Rumunsko
 21. R. Varga, pozvaná prednáška:“ STUDY OF THE SINGLE DOMAIN WALL STRUCTURE IN GLASS-COATED MICROWIRES“ Int. Workshop on Magn. Wires, jún 2015, Ordizia, Španielsko
 22. R. Varga, pozvaná prednáška: „BISTABLE GLASS-COATED MICROWIRES FOR SENSING APPLICATIONS“ Applied Mineralogy Advanced Materials, máj 2015, Taliansko
 23. R. Varga, pozvaná prednáška: " Nanocrystalline glass-coated microwires - magnetization process and applications." EMN, November 2014, Orlando, USA,
 24. R. Varga, pozvaná prednáška: " SINGLE DOMAIN WALL AND ITS DYNAMICS IN BISTABLE MICROWIRES", BICMM, august 2014, Irkutsk, RF,
 25. R. Varga, pozvaná prednáška: "MAGNETOCALORIC EFFECT IN HEUSLER-BASED GLASS-COATED MICROWIRES" XXII IMRC, august 2013, Cancun, Mexiko,
 26. R. Varga,  pozvaná prednáška: "Domain wall dynamics in Thin Magnetic Wires" III. Int. Conf. Superconductivity and Magnetism, apríl-máj 2012, Istanbul, Turecko,
 27. R. Varga, pozvaná prednáška: "Temperature, stress and frequency dependence of the switching field in bistable magnetic microwires." 20. Soft Magnetic Materials,  sept. 2011, Kos, Grécko,
 28. R. Varga, pozvaná prednáška: "Fast domain wall dynamics in amorphous and nanocrystalline magnetic microwires" Moscow International Symposium on Magnetism 2011, aug. 2011, Moskva, RF,
 29. R. Varga, pozvaná prednáška: "Fast domain wall propagation in soft magnetic wires" Joint European Magnetic Symposia 2010, sept.2010, Krakow, Poľsko,
 30. R. Varga, pozvaná prednáška "Anomalous effects in the domain wall dynamics in magnetic microwires" Int. Workshop on Magn. Wires, júl 2010, Bodrum, Turecko,
 31. R. Varga, pozvaná prednáška: "The domain wall propagation in thin magnetic wires under the applied perpendicular field" Joint European Magnetic Symposia 2008, Sept.2008, Dublin, Írsko,
 32. R. Varga, pozvaná prednáška: "Supersonic domain wall in thin ferromagnetic wires" Moscow International Symposium on Magnetism 2008, jun 2008, Moskva, RF,
 33. R. Varga, pozvaná prednáška: "Domain wall propagation in thin magnetic wires." INTERMAG,  máj 2008, Madrid, Španelsko,
 34. R. Varga, pozvaná prednáška: "SINGLE DOMAIN WALL DYNAMICS IN THIN MAGNETIC WIRES" Int. Workshop on Non-Cryst. Solids,  April 2008, Porto, Portugalsko
 35. R. Varga, pozvaná prednáška: "Magnetization processes in thin magnetic wires" Moscow International Symposium on Magnetism 2005, jún 2005, Moskva, RF
 36. A. Zeleňáková, Magnetic properties of FeAu nanoparticles, CSMAG2010, Košice 2010, prednáška
 37. A. Zeleňáková: Superspin Glass State in Magnetic Nanoparticles, Pozvaná prednáška, 5-th International Conference on Superconductivity and Magnetism ICSM), May 2016, Fetyie, Turkei

Medzinárodná spolupráca:

 • Laboratoire Madirel, Aix-Marseille University and CNRS, Marseille, Francúzsko
 • Heyrovského ústav Fyzikálnej chémie AV ČR Praha, Česká Republika
 • University of Sevilla, Španielsko
 • Prírodovedecká fakulta Univerzity Karlovej, Praha, Česká Republika
 • UPV San Sebastian, Španielsko
 • Univ. Oviedo, Španielsko
 • Univ. Paris-Sud, Francúzsko
 • ICMM CSIC Madrid, Španielsko
 • FU AV ČR, Praha Česká republika
Posledná aktualizácia: 24.01.2018