Prejsť na obsah

Webinár o mikrokurzoch

1minút, 19sekúnd

Dňa 23. júna 2023 bol pre akademických zamestnancov a zamestnankyne Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) v spolupráci s alianciou univerzít Aurora realizovaný webinár zameraný na  rozvoj pedagogických zručností učiteľov. Účastníkov a účastníčky previedol webinárom prodekan pre bakalárske a magisterské študijné programy Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci JUDr. Maxim Tomoszek, PhD. Hlavnou témou webinára bolo využitie kvalifikačného rámca vypracovaného expertmi aliancie pri formulovaní výstupov vzdelávania poskytovaných predmetov a ich transformácia do podoby mikrokurzu. V rámci posilnenia internacionalizácie vzdelávania a podpory rozvoja jazykových kompetencií na UPJŠ pripravili absolventi a absolventky webinára svoje podklady v anglickom jazyku.  

Webinár je súčasťou širšieho vzdelávacieho programu realizovaného od 23. júna do 8. júla 2023 pod vedením prorektorky doc. Ing. Silvie Ručinskej, PhD. a prorektora prof. PaedDr. Martina Pekára, PhD. Výstupom činnosti zúčastnených zamestnancov a zamestnankýň bolo vypracovanie informačného listu a 12-týždňového sylabu v anglickom jazyku z vybraného predmetu. Počas trvania programu mali účastníci a účastníčky k dispozícii poradenstvo sprostredkované dr. Tomoszekom. 

Aktivity v rámci vzdelávacieho programu boli realizované s podporou projektov One.Point a HRS4R na UPJŠ. 

Pozrite si záznam z webinára


Študuj na UPJŠ