Prejsť na obsah

Workshop: Informatická podpora VSK – praktické ukážky

1minút, 18sekúnd

Proces zosúlaďovania študijných programov so Štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo so sebou prináša aj neustály progres v informatickej podpore. Pripravovaný Workshop: Informatická podpora VSK – praktické ukážky, Vám pomôže objaviť všetky nové funkcionality, ktoré sa najnovšie implementovali do AiS2, či web stránok.

Workshop sa uskutoční vo štvrtok, 10.2.2022, v dvoch termínoch:
9:00 – 10:00 hod. a 10:00 – 11:00 hod.

Pôjde o prezenčné stretnutie v školiacej miestnosti CCVaPP R2, kde budú účastníkom k dispozícii počítače.
Kapacita školení je obmedzená na max. 8 účastníkov.

Program:

  • Nové funkcionality a práca v AiS2
  • Tvorba osobnej web stránky
  • Register študijných programov
  • Rôzne

Prihlasovanie na Workshop prebieha na Portáli CCVaPP cez AiS2 konto tu.

Workshop je určený manažmentu fakúlt, pracovísk a osobám zodpovedným za študijné programy a osobám podieľajúcim sa na tvorbe dokumentácie k študijným programom v procese zosúlaďovania, rovnako aj osobám zabezpečujúcim administratívnu podporu (študijné oddelenia a pod.).

Akékoľvek otázky ohľadom workshopu, alebo procesu zosúlaďovania študijných programov, adresujte na KVSK@upjs.sk.

Workshop sa uskutoční za podpory projektu Zaisťovanie a implementácia Vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality na UPJŠ (ZIV). Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.  


Študuj na UPJŠ