Prejsť na obsah

Workshop: Zosúlaďovanie študijných programov na UPJŠ

1minút, 0sekúnd

Vedenie univerzity P. J. Šafárika v Košiciach Vás pozýva na online Workshop: Zosúlaďovanie študijných programov na UPJŠ.

Dátum a čas: 15.2.2022 (utorok) od 14:00 – 15:00 hod.
Forma stretnutia: online v MS Teams
Odkaz na pripojenie: https://bit.ly/34Mh73e

Program:

  • Úvod (prof. Pekár)
  • Príprava dokumentácie k študijným programom – aktualizácia (prof. Martin Pekár, prof. Peter Fedoročko, dr. Zuzana Orságová Králová)
  • Informatická podpora VSK (prof. Gabriel Semanišin)
  • Q&A – diskusia

Workshop je určený manažmentu fakúlt, pracovísk a osobám zodpovedným za študijné programy a osobám podieľajúcim sa na tvorbe dokumentácie k študijným programom v procese zosúlaďovania.

Akékoľvek otázky ohľadom workshopu, alebo procesu zosúlaďovania študijných programov, adresujte na KVSK@upjs.sk.

Workshop sa uskutoční za podpory projektu Zaisťovanie a implementácia Vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality na UPJŠ (ZIV). Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


Študuj na UPJŠ