Prejsť na obsah

Zástupcovia študentov UPJŠ na seminári o zabezpečovaní kvality VŠ vzdelávania

1minút, 24sekúnd

V dňoch 4. a 5. októbra 2023 sa naši študenti, Silvia Mihóková (Lekárska fakulta) a Tomáš Šefčík (Právnická fakulta), zúčastnili Seminára o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania organizovaného Študentskou radou vysokých škôl v Novej Dubnici.

Ako už z názvu vyplýva, témou seminára bola kvalita vzdelávania na slovenských vysokých školách s ohľadom na aktuálne zmeny v zákone o vysokých školách a prebiehajúci proces posudzovania vysokých škôl s cieľom zabezpečiť vzdelávanie v súlade so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre VŠ (SAAVŠ).

Na seminári sa stretli študenti z vysokých škôl z celého Slovenska vďaka čomu mali možnosť vymeniť si svoje skúsenosti a príklady dobrej praxe zo svojich univerzít a fakúlt. Program sa skladal workshopov s Mgr. art. Bálintom Lovászom, členom výkonnej rady SAAVŠ, a Ing. Paulou Höhrovou, podpredsedníčkou ŠRVŠ pre zabezpečovanie kvality, ktorí prostredníctvom aktivít a prednášok priblížili podstatu samotnej akreditácie, tvorbu vnútorného systému kvality, jeho fungovanie a dopady na študenta. Záver programu  predstavovala diskusia s predsedom výkonnej rady SAAVŠ, prof. Ing. Róbertom Redhammerom, CSc., ktorý prítomným vysvetlil z pohľadu agentúry priebeh práve prebiehajúcich posudzovaní vnútorných systémov vysokých škôl a zaujímavosti z obdobia zosúlaďovania.


Študuj na UPJŠ