Prejsť na obsah

Zdenka Košová – kultúrna mediátorka

1minút, 51sekúnd

Zdenka ukončila štúdium na Katedre sociálnej práce FF UPJŠ v roku 2011. Štúdium hodnotí ako veľmi zaujímavé a užitočné. „Dôsledne ma pripravilo na budúcu profesiu – dostala som kvalitu, odbornosť a hlavne podporu v mojom odbore.“

Dnes má 12-ročnú prax a stále je v kontakte so spolužiakmi a vyučujúcimi z univerzity. „Začínala som veľmi adrenalínovo – dvojročným výkonom profesie na známom košickom sídlisku Luník IX, čo hodnotím ako výbornú skúsenosť. Bola som jednou z prvých komunitných pracovníčok, ktoré na tomto sídlisku pôsobili v novootvorenom komunitnom centre. Roku 2009 som dostala možnosť stať sa členkou tímu bojujúceho o titul Európske hlavné mesto kultúry 2013, ktorý mesto Košice napokon získalo.“

Od roku 2013 pôsobí na pozícii kultúrnej mediátorky – komunitnej pracovníčky pre Košické kultúrne centrá K13. „Je to veľmi zaujímavá a kreatívna práca. Pôsobím na rôznych košických sídliskách, najmä na Sídlisku KVP, kde som zodpovedná za chod Výmenníka Wuppertálska, ktorý je známy nádhernou komunitnou záhradou. Tú som spolu s obyvateľmi pomáhala vystavať.“

Zdenka pôsobí ako lektorka v rôznych environmentálnych projektoch, napr. BylinKE, BylinkART, Herbár a iné. „Mojou cieľovou skupinou sa stali komunity v širšom okolí výmenníka, deti, mládež, rodiny, ľudia s rôznym hendikepom, záhradkári, ekoaktivisti, umelci a iní. Darí sa mi prinášať nové impulzy do prostredia klasických sídliskových komunít, podporujem pozitívne sociálne zmeny. Spolupracujem s rôznymi inštitúciami – mestskými časťami, materskými, základnými, strednými aj vysokými školami či s rôznymi neziskovými organizáciami.“

Záujemcom, ktorí chcú študovať sociálnu prácu, odkazuje: „Neváhajte! Ak si myslíte, že môžete zlepšiť, uľahčiť alebo podporiť životnú úroveň spoločnosti svojou odbornosťou, ale aj osobnosťou, možno to budete práve vy, ktorí našu spoločnosť posuniete vpred.“


Študuj na UPJŠ