Prejsť na obsah

Aj na UPJŠ sa budú študenti a zamestnanci stravovať zdravšie

2minút, 12sekúnd

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., podpísal s občianskym združením Slovenská vegánska spoločnosť Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci. V posledných rokoch vo svete pozorujeme rapídny nárast spotreby rastlinných produktov. Zmena stravovacích návykov v spoločnosti je viditeľná hlavne medzi mladými ľuďmi. Tí postupne obmedzujú konzumáciu živočíšnych produktov s cieľom dosiahnutia zdravšieho životného štýlu, prevencie civilizačných ochorení či zlepšenia klimatických podmienok a vytvorenia stabilnejšieho ekosystému. Jedáleň UPJŠ sa rozhodla prispôsobiť sa novému trendu a ponúkať dva dni v týždni študentom lákavé rastlinné jedlá, pričom vedenie univerzity v tejto snahe jedálne podporuje. V prípade zvyšujúceho sa záujmu zo strany študentov a zamestnancov UPJŠ, je plánované rozšírenie ponuky bezmäsitých jedál.

Od začiatku zimného semestra 2020/2021 sa univerzita zapája do projektu Slovenskej vegánskej spoločnosti Zelená jedáleň. Projekt je súčasťou medzinárodného hnutia Meatless Monday, ktorého myšlienkou je povzbudenie ľudí, aby si aspoň raz do týždňa, napríklad v pondelok, namiesto konzumácie mäsa a iných živočíšnych produktov zvolili zdravú rastlinnú alternatívnu.

Vedúca stravovania Iveta Adamčíková uvádza: „Vnímame, že naši stravníci sú náročnejší, než tomu bolo pred niekoľkými rokmi. Namiesto klasického vyprážaného syra si čoraz viac vyberajú zdravšie a rastlinné jedlá. Preto sme boli potešení, keď sa na nás obrátilo občianske združenie Slovenská vegánska spoločnosť a navrhlo nám spoluprácu na projekte Zelená jedáleň.“

Manažérka projektu Hana Závodská taktiež vyjadrila radosť z nadviazania novej spolupráce. „Do projektu sa v predošlom akademickom roku zapojili prvé štyri univerzity a v novom semestri sa plánuje zapojiť ďalších osem. Projekt sa teší najväčšej obľube práve v Košiciach. Zatiaľ sa nám darí a dúfame, že tomu tak bude i naďalej a postupne sa zapoja všetky univerzity a vysoké školy na Slovensku.“

Od začiatku zimného semestra študenti a zamestnanci nájdu v jedálňach UPJŠ každý utorok a štvrtok jedno nutrične hodnotné zdravé rastlinné jedlo pozostávajúce z obilnín, strukovín, zeleniny, olejnatých semien a ich kombinácie. Veríme, že chutiť bude nielen vegánom a vegetariánom, ale aj bežným stravníkom.


Študuj na UPJŠ