Prejsť na obsah

Vedenie UPJŠ podporuje vyhlásenie UK k novele vysokoškolského zákona

1minút, 9sekúnd

VYHLÁSENIE

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa pripája k Vyhláseniu Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku zverejnenému 28.1.2021 a podporuje ho vo všetkých jeho bodoch. Aj keď ide o neoficiálny návrh novely, v našich radoch vyvolal vážne znepokojenie a sklamanie z toho, že základné princípy predkladaných zmien neboli prerokované s akademickou reprezentáciou, hoci sa jej bytostne dotýkajú a  zasahujú do akademických práv a slobôd. Aj pre nás sú autonómia VŠ a ich nezávislosť od svetskej moci základnými piliermi výnimočnosti akademickej pôdy, ktorá je v Európe po stáročia kultivovaná a chránená. Podľa nášho názoru niektoré navrhované zmeny môžu autonómiu slovenských VŠ vážne ohroziť, a preto vyzývame MŠVVaŠ SR na otvorenú, transparentnú a férovú diskusiu o budúcnosti vysokého školstva na Slovensku. Chceme sa podieľať na konštruktívnom dialógu ako skvalitniť riadenie našich VŠ. 

Vyhlásenie Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku

Návrh novely zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách

 

Prílohy

File File size
pdf 131-konsolidovane-znenie-12-1-2021 1 MB

Študuj na UPJŠ