UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zástupcovia Svetovej banky navštívili Košický klaster nového priemyslu – CNIC

Predseda predstavenstva združenia Košického klastra nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC) a riaditeľ Technologického a inovačného parku UPJŠ v Košiciach (TIP UPJŠ), prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., a vedúci oddelenia Business & Marketing, TIP UPJŠ, a zároveň člen predstavenstva CNIC, Mgr. Roman Oros, privítali 6. apríla tím špecialistov Svetovej banky (World Bank) na „Urban Development Social, Urban, Rural and Resilience” pod vedením lídra Grzegorza Aleksandra Wolszczaka. Na pôde Technologického a inovačného parku UPJŠ v Košiciach sa predstavitelia WB zúčastnili diskusie o postupe prípravy projektovej dokumentácie klastra, pričom nadviazali na výsledky minuloročnej spolupráce na komerčnom využití R&D&I infraštruktúry a mapovali steakholderov a  harmonizáciu ich vzájomných aktivít.

Aktuálne posledné stretnutie iniciovali zástupcovia Svetovej banky a jeho predmetom bolo úspešné etablovanie CNIC, a tým aj vytvorenie inovačného ekosystému, ktorý by pomáhal k rozvoju nového priemyslu v regióne Košíc. Rast životnej úrovne, vytvorenie trvalo udržateľnej znalostnej ekonomiky v našom regióne či rozvoj sociálnych oblastí prostredníctvom materiálových, biomedicínskych, zelených, digitálnych či kvantových technológií sú cieľmi združenia Košického klastra nového priemyslu. Ten posilní spoluprácu medzi univerzitami a súkromným sektorom pri transfere technológií a komercializácii.

K integrácii kapacít partnerských subjektov má dopomôcť aj projekt CassTech, ktorého výstupom bude vytvorenie personálneho a technologického základu pre CNIC.


Posledná aktualizácia: 06.07.2022