Prejsť na obsah

V rekonštruovaných a moderne zariadených učebniach na Právnickej fakulte UPJŠ už prebieha výučba

0minút, 46sekúnd

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach úspešne ukončila I. etapu stavebných prác v priestoroch budovy na Kováčskej 30. Renovácia troch miestností (LB2P08, LB2P09, LB2P14) spočívala v ich architektonickom a dizajnovom zjednotení, a to zabudovaným nábytkom, farebným stvárnením a riešením interiérových prvkov, pričom stavebné úpravy učební a vybraných spoločných priestorov sa nedotkli nosných konštrukcií.

Nové modernizované posluchárne od začiatku letného semestra tohto akademického roka ponúknu atraktívne prostredie pre výučbu. Prehliadka zrekonštruovaných priestorov učební sa uskutočnila 14. februára 2023 za účasti rektora UPJŠ prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., kvestora UPJŠ RNDr. Ing. Michala, Tkáča, PhD., dekana Právnickej fakulty UPJŠ doc. JUDr. Miroslava Štrkolca, PhD., zástupcov vedenia právnickej fakulty, ako aj zástupcov úsekov Rektorátu univerzity.


Študuj na UPJŠ