Prejsť na obsah

Zvierací ombudsman spolupracuje s UPJŠ

2minút, 40sekúnd

Zvierací ombudsman je organizácia, ktorá vznikla v roku 2013 a patrí pod Alianciu združení na ochranu zvierat. Táto organizácia zjednocuje útulky pre týrané a opustené zvieratá a ochranárske združenia na Slovensku a pomáha im s riešením mnohých problémov súvisiacich so záchranou zvierat. Organizácia poskytuje trvalú, systémovú a adresnú podporu útulkom, najmä však bezplatnú právnu pomoc a zastupovanie v súdnom konaní. Medzi hlavné ciele organizácie patrí presadiť zmeny v právnej úprave Slovenskej republiky, zlepšiť a skvalitniť podmienky života zvierat v Slovenskej republike a viesť spoločnosť k celkovému zníženiu páchania krutosti na zvieratách.

Vo februári 2023 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta podpísala Memorandum o spolupráci s Alianciou združení na ochranu zvierat (Zvierací ombudsman). Cieľmi vzájomnej spolupráce sú najmä dosahovanie pozitívnych zmien v oblasti ochrany prírody a v oblasti chovu zvierat, zvyšovanie úrovne právneho vedomia a edukácie v rámci ochrany prírody a ochrany zvierat a kvalitnej vymožiteľnosti práva v tejto oblasti, spoločný postup a koordinácia v rámci tvorby legislatívnych návrhov a systémových riešení.

Zvierací ombudsman organizuje projekt s názvom „Detský zvierací ombudsman“, na ktorom sa podieľa aj Mgr. Sandra Geschwandtnerová, interná doktorandka na Katedre trestného práva Právnickej fakulty Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Obsahom projektu je realizácia vzdelávacích aktivít spočívajúcich vo zvyšovaní úrovne právneho vedomia a edukácie slúžiacej k podpore ochrany prírody a zvierat. Cieľom tohto projektu je naučiť deti empatii spojenej s láskou k zvieratám, oboznámiť ich so správnou starostlivosťou o zvieratá a so zásadami ochrany zvierat z morálneho, ale aj právneho hľadiska.

Čo sa už Aliancii združení pre ochranu zvierat podarilo?
Podstatná zmena, ktorá sa tejto organizácii podarila presadiť, spočíva v skutočnosti, že zviera už nie je vec, ale je živým a cítiacim tvorom. Snahou tejto organizácie boli presadené aj prísnejšie tresty za týranie zvierat, zavedenie trestného činu zanedbania starostlivosti o zviera, trestného činu organizovania zápasov zvierat či presun vyšetrovania trestných činov proti zvieratám k odborne vyškoleným špecialistom na tieto trestné činy, tzv. enviropolícia.
V časti riešenia podnetov bol Zvierací ombudsman presunutý pod Zelenú linku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, kde ich právnici denne riešia desiatky prípadov týrania zvierat a zanedbávania starostlivosti o zvieratá.

Ako môžem pomôcť ja?
Ak ste svedkom týrania zvierat, zanedbávania ich starostlivosti alebo máte podozrenie, že vo Vašom okolí je množiteľ, ktorý prevádzkuje nelegálny chov a šteniatka predáva za podozrivo nízke ceny na inzertných portáloch, neváhajte podať podnet prostredníctvom e-mailu zelena.linka@enviro.gov.sk alebo telefonicky na čísle 0800 144 440. Bližšie informácie o tejto organizácii sú dostupné na ich webovej adrese www.zvieraciombudsman.sk.


Študuj na UPJŠ