hľadaj
Dnes je 27.02.2015, sviatok/meniny Alexander

Dekanát Filozofickej fakulty UPJŠ

 

Dekanát FF UPJŠ

Šrobárova 2, Košice
Tajomníčka fakulty:  RNDr. Dagmar Hvozdovičová
e-mail:  dagmar.hvozdovicova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7124
Sekretariát dekana a tajomníčky
e-mail:  ffupjs@upjs.sk
sekretárka:  Jana Šivecová  jana.sivecova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7142
Študijné oddelenie
e-mail:  studijneff@upjs.sk
vedúca oddelenia:  Ing. Jana Quitková  jana.quitkova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7120
referentky:  Karolína Kelemenová  karolina.kelemenova@upjs.sk
   Eva Mrázová  eva.mrazova@upjs.sk
   Jana Štrbová  jana.strbova@upjs.sk
   Lýdia Bereczová  lydia.bereczova@upjs.sk
   Mgr. Ľudmila Bavoľárová (MD)  ludmila.bavolarova@upjs.sk
telefónne čísla:  055/234 7130, 055/234 7140, 055/234 7160, 055/234 7183
Referát pre vedu, výskum, kvalifikačný rast, doktorandské štúdium a zahraničné vzťahy
referentka pre vedu, výskum,
kvalifikačný rast,
doktorandské štúdium:
 Bc. Eva Lengeňová  eva.lengenova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7116
referentka
pre zahraničné vzťahy:
 Bc. Oľga Gallová olga.gallova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7123
Referát ľudských zdrojov
referentka
pre personalistiku a právnu agendu:
 Mgr. Eva Eštoková eva.estokova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7121
referentka
pre personalistiku:
 Ingebourg Fedorčáková ingebourg.fedorcakova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7115
Referát rozpočtu a financovania
referentka
pre ekonomické činnosti:
 Ing. Anna Lapčáková anna.lapcakova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7108
referentka
pre ekonomické činnosti:
 Mgr. Jannette Kronovetterová jannette.kronovetterova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7143
referentka
pre ekonomické činnosti:
 Ing. Viera Záhorská viera.zahorska@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7106
Správkyňa AiS2:  Mgr. Emília Sotáková  emilia.sotakova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7128
Správca siete:  Ing. Tomáš Polák  tomas.polak@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7171
Správca siete:  Ing. Marek Sekerák  marek.sekerak@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7182
Projekt Expert - administratíva  Mgr. Jana Havrilová  jana.havrilova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7195
Projekty IRES, KVARK - asistentka projektového manažéra  Mgr. Eva Jenčušová  eva.jencusova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7107
Projekt RIFIV - asistentka projektového manažéra  Ing. Slávka Šimková, PhD.  slavka.simkova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7107

 

 

Posledná aktualizácia: 04.12.2014
Posledná aktualizácia: 26.02.2015