UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Vážení záujemcovia o štúdium na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, pozývame Vás na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční ...

ERASMUS+ 2016/2017

ERASMUS+ 2016/2017

výzva na podávanie prihlášok na mobility študentov (štúdium + stáž). Uzávierka prihlášok: 23. február 2016

Pokyn dekanky č. 12/2015

Pokyn dekanky č. 12/2015

ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúšobného obdobia v zimnom semestri akademického roku 2015/2016