UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Memoriál

Memoriál

JUDr. Milana Gejdoša, CSc. - XIX. ročník

Pokyn dekanky č. 2/2016

Pokyn dekanky č. 2/2016

ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúšobného obdobia v letnom semestri akademického roku 2015/2016

Pokyn dekanky č. 12/2015

Pokyn dekanky č. 12/2015

ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúšobného obdobia v zimnom semestri akademického roku 2015/2016