hľadaj
Dnes je 22.08.2014, sviatok/meniny Tichomír

Právnická fakulta

Aktuality

Menu akademického roka 2014/2015

Milí študenti,
máte hlad po nových vedomostiach, vďaka ktorým sa stanete atraktívnymi pre Vašich budúcich zamestnávateľov .......

viac
Princípy a zásady trestného práva
viac
Pokyn dekanky č. 5 /2014

Zápis do jednotlivých ročníkov v dennom štúdiu a externom štúdiu v akademickom roku 2014/2015

viac
Schválenie

maximálnej výšky štipendií z vlastných zdrojov fakulty v ak.r. 2014/2015

viac
Pokyn dekanky č. 1 /2014

ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúšobného obdobia v letnom semestri ak. roku 2013/2014

viac
Obhajoby dizertačných prác
viac

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta

UPJŠ - Právnická fakulta
Kováčska 26
P.O.BOX A-45
040 75 Košice, SR

Sekretariát dekana:
Telefón: (+421 55) 6227104
(+421 55) 2344201
Fax: (+421 55) 6225365
e-mail: maria.stierankova@upjs.sk

Informátor:
Kováčska 26: (+421 55) 2344111
Kováčska 30: (+421 55) 2344100
Informácie o ostatných tel. číslach

ELSA-banner.gif

 

webmaster

     

Posledná aktualizácia: 21.08.2014