hľadaj
Dnes je 18.09.2014, sviatok/meniny Eugénia

Právnická fakulta

Aktuality

Dekanka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach

oznamuje konanie habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce JUDr. Martiny Jánošíkovej, Ph.D. ,

viac
Princípy a zásady trestného práva

Katedra trestného práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu .......

viac
Pokyn dekanky č. 5 /2014

Zápis do jednotlivých ročníkov v dennom štúdiu a externom štúdiu v akademickom roku 2014/2015

viac
Schválenie

maximálnej výšky štipendií z vlastných zdrojov fakulty v ak.r. 2014/2015

viac
Obhajoby dizertačných prác
viac

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta

UPJŠ - Právnická fakulta
Kováčska 26
P.O.BOX A-45
040 75 Košice, SR

Sekretariát dekana:
Telefón: (+421 55) 6227104
(+421 55) 2344201
Fax: (+421 55) 6225365
e-mail: maria.stierankova@upjs.sk

Informátor:
Kováčska 26: (+421 55) 2344111
Kováčska 30: (+421 55) 2344100
Informácie o ostatných tel. číslach

ELSA-banner.gif

 

webmaster

     

Posledná aktualizácia: 11.09.2014