hľadaj
Dnes je 30.03.2015, sviatok/meniny Vieroslava

Právnická fakulta

Aktuality

Prijímacie konanie na akademický rok 2015/2016

Záujemcovia o štúdium na   Právnickej fakulte UPJŠ môžu podať prihlášku na bakalárske štúdium v akademickom roku 2015/2016 aj elektronickou formou.
 

viac
Pokyn dekanky č. 8 /2015

ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúšobného obdobia v letnom semestri ak. roku 2014/2015

viac
Erasmus +, informačný seminár pre študentov UPJŠ

Dňa 9. 4. 2015 o 17.00 hod. v posluchárni RB0A5...

viac
Dekanské voľno

pri príležitosti Veľkonočných sviatkov ...

viac
Výsledky výberových konaní

na študentské mobility

viac
Národný štipendijný program na podporu mobilít

nová výzva na podávanie žiadostí

viac
Katedra dejín štátu a práva a katedra teórie štátu a práva

Simulovaný súdny proces podľa uhorského feudálneho práva a Tripartita

viac
OZNÁMENIE o výsledku volieb

do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach

viac

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta

UPJŠ - Právnická fakulta
Kováčska 26
P.O.BOX A-45
040 75 Košice, SR

Sekretariát dekana:
Telefón: (+421 55) 6227104
(+421 55) 2344201
Fax: (+421 55) 6225365
e-mail: maria.stierankova@upjs.sk

Informátor:
Kováčska 26: (+421 55) 2344111
Kováčska 30: (+421 55) 2344100
Informácie o ostatných tel. číslach

ELSA-banner.gif

 

webmaster

     

Posledná aktualizácia: 30.03.2015