UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Erasmus +

Erasmus +

informačný seminár pre študentov UPJŠ - 09.11.2016

Aktív študentov

Aktív študentov

Právnická fakulta pozýva študentov všetkých fakúlt UPJŠ v Košiciach ...

Dekanské voľno

Dekanské voľno

V  súvislosti  so  Sviatkom  všetkých svätých a Pamiatky zosnulých ...

Národný štipendijný program

Národný štipendijný program

výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2016/2017.

Vedecká konferencia

Vedecká konferencia

Európska únia a jej vplyv na organizáciu a fungovanie verejnej správy v Slovenskej republike – perspektívy a odpovede na výzvy spojené s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade EÚ