UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Bulletin SAIA

Bulletin SAIA

Dovolujeme si Vas informovat, ze na webovej stranke SAIA, n. o.,  ...

Pokyn dekanky č. 5/2016

Pokyn dekanky č. 5/2016

Zápis do jednotlivých ročníkov v dennom štúdiu a externom štúdiu v akademickom roku 2016/2017

Pokyn dekanky č. 2/2016

Pokyn dekanky č. 2/2016

ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúšobného obdobia v letnom semestri akademického roku 2015/2016