hľadaj
Dnes je 20.12.2014, sviatok/meniny Dagmara

Právnická fakulta

Aktuality

Oznámenie o výsledku volieb kandidáta na funkciu dekana UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach

viac
Návšteva Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu

Ústav európskeho práva a oddelenie medzinárodného práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach ...

viac
PrávF UPJŠ sa opäť umiestnila v špičke slovenských právnických fakúlt

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) zverejnila v poradí už desiate hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o vzdelávaní a výskum jednotlivých fakúlt za rok 2013.

viac
Blahoželáme

novému profesorovi .......

viac
Výzva

na podávanie prihlášok na účasť v súťaži EUROPA Moot Court Competition

viac
Pokyn dekanky č. 7/2014

ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúšobného obdobia v zimnom semestri akademického roku 2014/2015

viac
Informačný seminár

pre študentov a doktorandov sa bude konať ...

viac
Sympózium z práva obchodných spoločností

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Vás pozýva na II. študentské sympózium ...

viac

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta

UPJŠ - Právnická fakulta
Kováčska 26
P.O.BOX A-45
040 75 Košice, SR

Sekretariát dekana:
Telefón: (+421 55) 6227104
(+421 55) 2344201
Fax: (+421 55) 6225365
e-mail: maria.stierankova@upjs.sk

Informátor:
Kováčska 26: (+421 55) 2344111
Kováčska 30: (+421 55) 2344100
Informácie o ostatných tel. číslach

ELSA-banner.gif

 

webmaster

     

Posledná aktualizácia: 17.12.2014