UPJŠUPJŠ
AIS2

Aktuality

predajný deň vydavateľstva LEGES

vo štvrtok 26. novembra 2015 od 09,00 do 16,00 hod. ...

Pokyn dekanky č. 12/2015

ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúšobného obdobia v zimnom semestri akademického roku 2015/2016

Bulletin SAIA

Bulletin SAIA

Prilezitosti pre ucitelov (Mobilitne stipendia pre pedagogickych pracovnikov)

Projekt - Legal Research Groups

Projekt - Legal Research Groups

Freedom of Expression - Protection of Journalistic Sources

ERASMUS+ informačné stretnutie pre študentov práva

ERASMUS+ informačné stretnutie pre študentov práva

Dňa 1. 12. 2015 o 13.00 hod. ...

Súťaž o najlepšiu esej na tému

Sloboda prejavu

ERASMUS+ informačný seminár pre študentov UPJŠ

ERASMUS+ informačný seminár pre študentov UPJŠ

Dňa 24. 11. 2015 o 17.00 hod. ...

Essay Competition

Essay Competition

ELSA Slovensko v spolupráci s prestížnou advokátskou kanceláriou BBH vyhlasuje celoslovenskú súťaž v písaní esejí ...

Simulovaný Trestný proces 2015

Simulovaný Trestný proces 2015

zapojte sa do prestížnej celoslovenskej súťaže Simulovaný Trestný proces ...

Univerzitný E-mail

Univerzitný E-mail

od dnesneho dna .......

Právnická knižnica

Právnická knižnica

rozširuje otváracie hodiny v študovni ...

Výsledky výberového konania na mobility VŠ pracovníkov v rámci programu Erasmus + 2015/2016

Výsledky výberového konania na mobility VŠ pracovníkov v rámci programu Erasmus + 2015/2016

♦ Školenia
♦ Výučba

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2015

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2015

Sprievodné podujatia organizované UPJŠ v Košiciach pri príležitosti konania Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015

Národný štipendijný program

Národný štipendijný program

nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2015/2016.

Obhajoby dizertačných prác

Obhajoby dizertačných prác