hľadaj
Dnes je 30.08.2015, sviatok/meniny Ružena

Právnická fakulta

Aktuality

Menu akademického roka 2015/2016

Milí študenti, máte hlad po nových vedomostiach, vďaka ktorým sa stanete atraktívnymi pre Vašich budúcich zamestnávateľov a ľahšie sa uplatníte na trhu práce?

viac
Pokyn dekanky č. 11/2015

Zápis do jednotlivých ročníkov v dennom štúdiu a externom štúdiu v akademickom roku 2015/2016

viac
Výzva na podávanie prihlášky pre študentov a zamestnancov vysokých škôl so špeciálnymi potrebami 2015

pre akademický rok 2015/2016

viac
Pokyn dekanky č. 8 /2015

ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúšobného obdobia v letnom semestri ak. roku 2014/2015

viac
Obhajoby dizertačných prác
viac

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta

UPJŠ - Právnická fakulta
Kováčska 26
P.O.BOX A-45
040 75 Košice, SR

Sekretariát dekana:
Telefón: (+421 55) 6227104
(+421 55) 2344101
Fax: (+421 55) 6225365
e-mail: maria.stierankova@upjs.sk

Informátor:
Kováčska 26: (+421 55) 2344111
Kováčska 30: (+421 55) 2344100
Informácie o ostatných tel. číslach

ELSA-banner.gif

 

webmaster

     

Posledná aktualizácia: 27.08.2015