hľadaj
Dnes je 31.10.2014, sviatok/meniny Aurélia

Právnická fakulta

Aktuality

Dekanské voľno

V  súvislosti  so  Sviatkom  všetkých svätých a Pamiatky zosnulých ...

viac
Erasmus + informačný seminár pre študentov UPJŠ

Dňa 4. 11. 2014 o 17.00 hod. v posluchárni AKOA7...

viac
Právo-Obchod-Ekonomika

Medzinárodné sympózium

viac
Zoznam kandidátov

pre voľby do Akademického senátu Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach

viac
UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014

Interaktívne diskusie pre študentov práva, medicíny a farmácie, ako aj zdravotníckych pracovníkov a laickú verejnosť

viac
Sympózium z práva obchodných spoločností

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Vás pozýva na II. študentské sympózium ...

viac
Vážená akademická obec

Akademický senát UPJŠ v Košiciach Právnickej fakulty vyhlasuje voľby do Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach ...

viac
Vyhlásenie volieb

do AS PravF UPJŠ v Košiciach

viac

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta

UPJŠ - Právnická fakulta
Kováčska 26
P.O.BOX A-45
040 75 Košice, SR

Sekretariát dekana:
Telefón: (+421 55) 6227104
(+421 55) 2344201
Fax: (+421 55) 6225365
e-mail: maria.stierankova@upjs.sk

Informátor:
Kováčska 26: (+421 55) 2344111
Kováčska 30: (+421 55) 2344100
Informácie o ostatných tel. číslach

ELSA-banner.gif

 

webmaster

     

Posledná aktualizácia: 27.10.2014