hľadaj
Dnes je 30.01.2015, sviatok/meniny Ema

Právnická fakulta

Aktuality

Prijímacie konanie na akademický rok 2015/2016

Záujemcovia o štúdium na   Právnickej fakulte UPJŠ môžu podať prihlášku na bakalárske štúdium v akademickom roku 2015/2016 aj elektronickou formou.
 

viac
Oznam študentom denného štúdia

Prihlasovanie na rozvrh pre letný semester

viac
INŠTITÚTY PRÁVA OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ – verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva si Vás dovoľuje pozvať na 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na tému ...

viac
Návšteva Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu

zoznam vybratých účastníkov

viac
Pokyn dekanky č. 7/2014

ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúšobného obdobia v zimnom semestri akademického roku 2014/2015

viac
Obhajoby dizertačných prác
viac
Náš študent

Mgr. Ing. František Lipták získal prestížne ocenenie

viac

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta

UPJŠ - Právnická fakulta
Kováčska 26
P.O.BOX A-45
040 75 Košice, SR

Sekretariát dekana:
Telefón: (+421 55) 6227104
(+421 55) 2344201
Fax: (+421 55) 6225365
e-mail: maria.stierankova@upjs.sk

Informátor:
Kováčska 26: (+421 55) 2344111
Kováčska 30: (+421 55) 2344100
Informácie o ostatných tel. číslach

ELSA-banner.gif

 

webmaster

     

Posledná aktualizácia: 29.01.2015