UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Oznam SŠ

Oznam SŠ

Oznamujem študentom tunajšej  fakulty, ktorí požiadali o sociálne štipendium ...

Pozvánka na Vianočný koncert

Pozvánka na Vianočný koncert

Univerzitný spevácky zbor Chorus Universitatis Šafarikianae Vás pozýva na Vianočný koncert dňa 20.12.2016 o 18.00 hod. v Aule Lekárskej fakulty....

Pokyn dekanky č. 7/2016

Pokyn dekanky č. 7/2016

ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúšobného obdobia v zimnom semestri akademického roku 2016/2017