UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Liga

Liga

za ľudské práva vyhlasuje výberové konanie na letnú stáž .......

O Z N A M

O Z N A M

Termín magisterskej promócie je stanovený na deň ...

Motivačné štipendium

Motivačné štipendium

V súlade s ust. § 96a ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...

Pokyn dekanky č. 2/2016

Pokyn dekanky č. 2/2016

ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúšobného obdobia v letnom semestri akademického roku 2015/2016

Pokyn dekanky č. 12/2015

Pokyn dekanky č. 12/2015

ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúšobného obdobia v zimnom semestri akademického roku 2015/2016