hľadaj
Dnes je 28.05.2015, sviatok/meniny Viliam

Právnická fakulta

Aktuality

Rektor UPJŠ prijal úspešných doktorandov

Dňa 22. mája 2015 prijal rektor UPJŠ v Košiciach, prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., troch úspešných doktorandov UPJŠ...

viac
O Z N A M

Termín magisterskej promócie je stanovený na deň ...

viac
Motivačné štipendium

V súlade s ust. § 96a ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa článku 4 ods. 7 písm. a) Štipendijného poriadku UPJŠ v Košiciach môže byť priznané motivačné štipendium ...

viac
Výzva na podávanie prihlášky pre študentov a zamestnancov vysokých škôl so špeciálnymi potrebami 2015

pre akademický rok 2015/2016

viac
Pokyn dekanky č. 8 /2015

ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúšobného obdobia v letnom semestri ak. roku 2014/2015

viac
Pokyn dekanky č. 7/2014

ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúšobného obdobia v zimnom semestri akademického roku 2014/2015

viac
Obhajoby dizertačných prác
viac

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta

UPJŠ - Právnická fakulta
Kováčska 26
P.O.BOX A-45
040 75 Košice, SR

Sekretariát dekana:
Telefón: (+421 55) 6227104
(+421 55) 2344201
Fax: (+421 55) 6225365
e-mail: maria.stierankova@upjs.sk

Informátor:
Kováčska 26: (+421 55) 2344111
Kováčska 30: (+421 55) 2344100
Informácie o ostatných tel. číslach

ELSA-banner.gif

 

webmaster

     

Posledná aktualizácia: 28.05.2015