Prejsť na obsah

Yu-Shiba-Rusinovove pásy s rozsahom desiatok nanometrov

0minút, 47sekúnd

Pomocou nízkoteplotného skenovacieho tunelového mikroskopu sme pozorovali súčasný výskyt dvoch zvyčajne navzájom sa vylučujúcich javov, supravodivosti a feromagnetizmu, v bórom dopovanom diamante. Ukázali sme, že táto neobvyklá kombinácia spôsobuje vznik Yu-Shiba-Rusinovových pásov – unikátnych elektrónových stavov s rozsahom desiatok nanometrov. V rámci medzinárodnej spolupráce boli výsledky nášho experimentu potvrdené aj teoretickým modelom. Štúdia bola publikovaná v najnovšom čísle prestížneho amerického časopisu Science Advances [G. Zhang, T. Samuely, N. Iwahara et al., Sci. Adv. 2020; 6: eaaz2536], ktorý je zahrnutý v indexe Nature a má  impaktový faktor 12.8.

DOI: 10.1126/sciadv.aaz2536

Obrázok: Dvojrozmerná spinová mriežka (červené šípky) na bórom dopovanom diamante spôsobuje excitácie (žltá) v supravodivej hustote stavov (modrá). Ich hybridizáciou vznikajú Yu-Shiba-Rusinovove pásy s rozsahom desiatok nanometrov.


Študuj na UPJŠ