Prejsť na obsah

2D elektrónová štruktúra s extrémnym dopovaním v 3D materiáloch

0minút, 44sekúnd

    Dvojrozmerné (2D) materiály, napr. grafén, sú v súčasnosti jednou z najviac študovaných materiálových skupín v rámci fyziky tuhých látok a nanotechnológií. Ich elektronické vlastnosti sa totiž dajú upraviť jednoduchšie ako v prípade konvenčných 3D materiálov. V spolupráci s medzinárodným tímom sa nám podarilo experimentálne aj teoreticky ukázať, že vrstevnatý 3D kryštál (LaSe)1.14(NbSe2)2 má elektrónovú štruktúru ako 2D vrstva NbSe2 dopovaná elektrickým nábojom. Naviac sme ukázali, že vrstevnaté štruktúry umožňujú niekoľkonásobne vyššiu úroveň dopovania ako iné techniky. Štúdia bola publikovaná v prestížnom časopise Advanced Functional Materials [Raphaël T. Leriche et al., Adv. Funct. Mater. 2007706 (2020)], ktorý je zahrnutý v indexe Nature a má impaktový faktor 18.8.

 


Študuj na UPJŠ