Prejsť na obsah

Elektrochemický indukovaný vývoj pnutia v nanočasticiach na báze Pt-Ni pozorovaný pomocou Braggovho koherentného difrakčného zobrazovania

0minút, 54sekúnd

    V tejto štúdii sa vedci z Ústavu fyzikálnych vied, UPJŠ spojili s kolegami z USA a Japonska a spoločne použili jednu z najmodernejších mikroskopických metodík na synchrotróne tzv. Braggovo koherentné difrakčné zobrazovanie (BCDI), aby odhalili vývoj napätia v nanočasticiach katalyzátora na báze zliatiny Pt–Ni. Tieto systémy sú dôležitými materiálmi pre zariadenia na elektrochemickú konverziu energie pre vodíkovú ekonomiku, ako sú vodíkové palivové články. Pnutie v obale nanočastice, ktoré závisí na jej zložení,  bolo v zhode s jej katalytickou aktivitou.
    Predložená štúdia demonštruje, že BCDI umožňuje kvantitatívne stanovenie pnutia v povrchových vrstvách nanočastíc zliatin na báze Pt-Ni počas elektrochemických reakcií, čo poskytuje prostriedok na povrchového pnutia ako hlavného parametra na navrhovanie širokej škály elektrokatalyzátorov. Článok bol publikovaný v prestížnom časopise Nanoletters (Nano Lett. 2021, 21, 5945-5951) s impakt faktorom 11,189.  


Študuj na UPJŠ