Prejsť na obsah

Výskum magnetického chladenia

1minút, 17sekúnd

Výskum magnetického chladenia je v súčasnej dobe veľmi intenzívny vzhľadom ku potrebe znižovania elektrickej energie a hľadania alternatívy k súčasným kompresorovým chladiacim zariadeniam. Vypínaním a zapínaním vonkajšieho magnetického poľa sa magnetokalorický materiál ochladzuje alebo ohrieva. V súčasnej dobe sa to realizuje rotovaním permanentných magnetov okolo daného materiálu.  Tím QMAGNA popísal vlastnosti materiálu, pri ktorom stačí rotovať magnetokalorikum v konštantnom magnetickom poli, a tým zjednodušiť konštrukciu chladiaceho zariadenia. Pri štúdiu rotačného magnetokalorického javu v systéme KEr(MoO4)2 bola pozorovaná obrovská zmena rotačnej magnetickej entropie pri héliových teplotách. Absencia tepelnej hysterézie a poľných hysteréznych strát poukazuje na to, že KEr(MoO4)2  je vysoko atraktívny materiál na magnetické chladenie pri nízkych teplotách. Výsledky štúdia magnetokalorického javu v atraktívnych magnetokalorikách boli publikované v prestížnom časopise Americkej fyzikálnej spoločnosti [V. Tkáč, A. Orendáčová, E. Čižmár, M. Orendáč, A. Feher, A.G. Anders, Phys. Rev. B 92  024406 (2015) a v časopise Journal of Alloys and Compounds [V. Tkáč, A. Orendáčová, R. Tarasenko, M. Orendáč, A. Feher, J. Alloys Compd. 729  323 (2017).

Rotácia monokryštálu KEr(MoO4)2 v konštantnom magnetickom poli spôsobí zmenu jeho teploty, čo môže byť použité napríklad na skvapalnenie hélia.


Študuj na UPJŠ