UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Ponuka nového predmetu „Slovenčina pre zahraničných študentov UPJŠ“

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ponúka v akademickom roku 2019/2020 pre zahraničných študentov UPJŠ nový predmet Slovenčina pre zahraničných študentov UPJŠ.  Výučbu realizuje Centrum jazykovej prípravy Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Termín konania: september – december 2019 (utorok a štvrtok), február - máj 2020.

Výučba:
utorok, 14:25 - 15:55 , miestnosť AA0S3 - Seminárna miestnosť, Moyzesova 9, FF UPJŠ - Filozofická fakulta, budova Aristoteles

štvrtok, 14:25 - 15:55, miestnosť AA0S1 - Seminárna miestnosť, Moyzesova 9, FF UPJŠ - Filozofická fakulta, budova Aristoteles

Študenti sa prihlasujú prostredníctvom AIS-u.

Viac informácií: https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/centrum-jazykovej-pripravy/cjp/
Kontakt: silvia.rucinska@upjs.sk, helena.petrunova@upjs.sk

 

Posledná aktualizácia: 22.01.2021