UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Ponuka nového predmetu „Slovenčina pre zahraničných študentov UPJŠ“

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ponúka v akademickom roku 2018/2019 pre zahraničných študentov UPJŠ nový predmet Slovenčina pre zahraničných študentov UPJŠ.  Výučbu realizuje Centrum jazykovej prípravy Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Termín konania: september – december 2018 (utorok a štvrtok), február - máj 2019.
Začiatok výučby: 25. a 27. 9. 2018. Čas: 15:00 - 16:30 (utorok), 14:45 - 16:15 (štvrtok).
Miesto konania: Filozofická fakulta UPJŠ, budova Aristoteles, Moyzesova 9, miestnosť AA0S3, AA1L1 (utorok), miestnosť AA1L1, AA0S1 (štvrtok).
Študenti sa prihlasujú prostredníctvom AIS-u.

Viac informácií: https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/centrum-jazykovej-pripravy/cjp/
Kontakt: silvia.rucinska@upjs.sk, helena.petrunova@upjs.sk

 

Posledná aktualizácia: 12.07.2019