UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výsledky volieb do Študentskej internátnej rady zo dňa 26. 3. 2008

 

Zoznam zvolených kandidátov s počtom platných hlasov za Filozofickú fakultu:

  1. Martin Michalik, 22 rokov, 3. ročník,  Filozofická fakulta, 9 získaných platných hlasov
  2. Slavomíra Hrabovská, 20 rokov, 2. ročník, Filozofická fakulta, 6 získaných platných hlasov

 

Zvolený kandidát s počtom platných hlasov za Fakultu verejnej správy:

  1. Jozef Cvengroš, 24 rokov, 3. ročník, Fakulta verejnej správy, 30 získaných platných hlasov

 

 

 

Martin  Jarabica
predseda volebnej komisie
Tomáš  Vasilenko
podpredseda ŠČ AS UPJŠ
Posledná aktualizácia: 18.03.2009