UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektorské voľno

 

Rektor
 Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
 
u d e ľ u j e
študentom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 
R E K T O R S K É
V O Ľ N O

 
pri príležitosti veľkonočných sviatkov  
 
dňa 9. apríla 2009.

 

 

Posledná aktualizácia: 14.06.2010