UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Letný semester AR 2020/2021 - aktuálne informácie

V nadväznosti na odporúčanie MŠVVaŠ SR a reflektujúc špecifiká a požiadavky výučbového procesu našej univerzity, rozhodlo vedenie UPJŠ v Košiciach o začiatku výučbovej časti zimného semestra akademického roku 2020/2021. Výučba bola zahájená 21.9.2020.

Zároveň však vedenie univerzity, rovnako ako doposiaľ, pozorne sleduje vývoj epidemiologickej situácie a operatívne v prípade jej zhoršenia zareaguje.

  

Posledná aktualizácia: 10.11.2021