UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Špičkoví fyzici z oblasti magnetizmu diskutujú na uznávanej medzinárodnej konferencii na UPJŠ v Košiciach

    Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach diskutujú od 3. do 7. júna 2019 špičkoví fyzici z oblasti magnetizmu. 17. ročníka Českej a slovenskej konferencie o magnetizme s medzinárodnou účasťou sa zúčastnilo 280 účastníkov z 23 štátov sveta. Vedecké podujatie organizuje Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach a Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v spolupráci so Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou, Slovenskou magnetickou spoločnosťou a Českou fyzikálnou spoločnosťou.

    Od roku 1995 sa konferencia koná pod logom CSMAG (Czech and Slovak conference on MAGnetism). Napriek tomu, že ide o podujatie s bohatou medzinárodnou účasťou, v názve zostalo označenie „česká a slovenská“. Oba prívlastky vychádzajú z tradície organizovania dávnejších Československých porád o magnetizme, ktoré sa konali od 60. rokov 20. storočia a časom prerástli do veľkého medzinárodného podujatia. Cieľom vedeckej konferencie, ktorá sa koná každé tri roky, je poskytnúť priestor pre slovenských a českých vedcov, ale aj hostí z iných krajín pracujúcich v oblasti základného a aplikovaného magnetizmu na prezentáciu ich najnovších výsledkov.

    Program 17. ročníka Českej a slovenskej konferencie o magnetizme zahŕňa viacero zaujímavých tém. Počas piatich dní budú účastníci podujatia hovoriť o magnetických tenkých vrstvách, spintronike, magnetických časticiach, ferokvapalinách, molekulárnom magnetizme a mnohých ďalších témach. Odborný program bude tradične sprevádzaný hodnotným spoločenským programom, ktorý vyvrcholí vo štvrtok 6. júna 2019 v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach.

Ďalšie informácie nájdete v tlačovej správe.

FOTO: PhDr. Katarína Čižmáriková, SAV
 


Posledná aktualizácia: 22.01.2021