UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Univerzitné poradenské centrum UNIPOC získalo ocenenie Národná cena kariérového poradenstva za príspevok “E-learning Moja kariéra"

Zástupkyne Univerzitného poradenského centra UNIPOC si z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej prevzali ocenenie Národná cena kariérového poradenstva za príspevok „E-learning Moja kariéra“. Súťaž už 11 rokov predstavuje to najlepšie z praxe kariérového poradenstva na Slovensku. Každý rok odborná porota zložená z rešpektovaných odborníkov v oblasti kariérového poradenstva vyberá príspevky, ktoré považuje za hodné špeciálneho ocenenia.

Najsilnejší motív pre tvorbu e-learningu bola snaha zvýšiť počet študentov, ktorí budú aktívne premýšľať nad svojou kariérou. V prvom rade chceme dosiahnuť, aby sa študenti viac zaujímali o svoju budúcnosť, kariéru. Väčšina to totiž rieši až posledné dni, či týždne pred štátnicami. Náš cieľ je, aby sa zaktivizovali už počas štúdia a zistili čomu sa chcú v živote venovať, zbierali skúsenosti na stážach či dobrovoľníctve a rozvíjali sa aj osobnostne. No a v neposlednom rade, aby sa dozvedeli, ako im v tom vie pomôcť univerzita. Hľadali sme spôsob, ktorí by mohol byť pre študentov príťažlivý,“ uviedla riaditeľka UNIPOC Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.

E-learning pomáha študentom pochopiť fungovanie pracovného trhu, uvedomiť si vlastné kompetencie a pomenovať ich vo vzťahu k zamestnateľnosti. Zároveň im interaktívnou formou umožňuje vytvoriť si kariérový plán ako základ budúceho pracovného úspechu. Obsahuje videá, texty, cvičenia, kvízy, vrátane pracovného zošita, ktorý je výstupom pre študenta po absolvovaní online kurzu. Je prispôsobený pre PC, notebooky, tablety aj mobilné telefóny.

E-learning Moja kariéra je v súčasnosti prístupný všetkým študentom UPJŠ v Košiciach. V prípade záujmu kontaktujte unipoc@upjs.sk alebo sledujte sociálne siete - Facebook a Instagram UNIPOC.


Posledná aktualizácia: 01.01.2022