UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Nový akademický rok 2021/2022

Príkaz rektora č.12/2021 k aktualizácii podmienok výučby a pracovných činností na UPJŠ v Košiciach po vyhlásení núdzového stavu od 25.11.2021
Usmernenie k PR č. 11/2021 v súvislosti s pravidlami COVID Automatu od 22.11.2021
Príkaz rektora č.11/2021 k  realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ v Košiciach
v ZS 2021/2022 - aktuálne informácie účinné od 15.11.2021
Detaily k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností na UPJŠ v Košiciach sú  zverejnené v Príkaze rektora č. 9/ 2021.
Covid SEMAFOR na UPJŠ v Košiciach
(príloha č. 3 Príkazu rektora č. 9/2021)

 

Posledná aktualizácia: 03.12.2021