UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Cena rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos v oblasti vedy a výskumu 2020

V zmysle Štatútu Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je možné predkladať návrhy

na udelenie Ceny rektora 2020, a to:

  1. Cenu rektora za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v oblasti vedy a výskumu;
  2. Cenu rektora za významný prínos doktorandov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vo vedeckovýskumnej činnosti

do 15. mája 2020.


Návrh na Cenu rektora môže predložiť každý člen akademickej obce UPJŠ v Košiciach.

Viac je možné nájsť v Štatúte ceny rektora.

Posledná aktualizácia: 22.01.2021