UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Voľné miesta - Erasmus+ stáže

Vážení študenti!

Ešte stále máte možnosť uchádzať sa o študentskú mobilitu - STÁŽ v rámci programu Erasmus+. Obdobie realizácie mobilít: od 1.7.2017 do 30.5.2018
Bližšie informácie vám radi poskytneme na zahraničnom oddelení Rektorátu UPJŠ (e-mail: zahrodd@upjs.skmaria.vasilova@upjs.sk), ohľadom výberových podmienok a termínov sa prosím obráťte na koordinátorov na jednotlivých fakultách, katedrách a ústavoch.

Posledná aktualizácia: 09.01.2018