Prejsť na obsah

Mesto Košice udelilo ceny dvom osobnostiam z UPJŠ

1minút, 36sekúnd

V rámci osláv Dňa mesta Košice je neodmysliteľnou súčasťou programu odovzdávanie ocenení pre osobnosti a kolektívy za ich významné výsledky v oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, charity, školstva, kultúry, športu a techniky.  Počas slávnostného ceremoniálu v Historickej radnici v Košiciach 7. mája 2024 spolu 25 jednotlivcom a 7 kolektívom  odovzdal primátor mesta Košice Jaroslav Polaček Cenu mesta Košice a Cenu primátora mesta Košice.

Cena mesta Košice bola udelená MVDr. Jánovi Rosochovi, CSc., in memoriam,  za významný celoživotný prínos v oblasti výskumu bunkovej liečby a tkanivového bankovníctva na Slovensku.

Cena primátora mesta Košice bola udelená prof. RNDr. Eve Čellárovej, DrSc. pri príležitosti životného jubilea a za významný podiel na vybudovaní košickej školy genetiky a molekulárnej biológie.

O laureátoch Cien mesta rozhodlo mestské zastupiteľstvo na základe odporúčania komisie zriadenej primátorom. Návrhy mohli predkladať predstavitelia mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, orgány mestských častí, zástupcovia širokej verejnosti, ako aj obyvatelia mesta. „Tohtoročné odovzdávanie verejných ocenení sa nesie v znamení jubilejného 30. ročníka. Už tri dekády oceňujeme kolektívy a osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a propagáciu nášho mesta, sú jeho obohatením, tvoria morálne a spoločenské hodnoty. Vďaka ich talentu, odhodlaniu a obetavej práci sa Košice stávajú moderným a dynamicky sa rozvíjajúcim mestom, v ktorom sa oplatí zostať, pracovať, tvoriť a žiť,“ uviedol v slávnostnom príhovore primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Videozáznam zo slávnostného udeľovania cien

Reportáž z udeľovania cien

Srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších pracovných i osobných úspechov.


Študuj na UPJŠ