Prejsť na obsah

Na UPJŠ sa hovorilo o klinickom výskume na Slovensku

2minút, 3sekúnd

Pri príležitosti Medzinárodného dňa klinických skúšaní sa konala utorok 4. júna 2024 konferencia na Lekárskej fakulte UPJŠ s názvom „Klinický výskum na Slovensku: Kde sa nachádzame a kde by sme chceli byť?“, ktorá vyzdvihla kľúčovú úlohu klinickej praxe v pokroku medicínskeho výskumu a v zlepšovaní starostlivosti o pacientov. Organizátorom podujatia pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR bol národný uzol pre akademické klinické skúšania na Slovensku SLOVACRIN pôsobiaci pod Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý zastrešuje UPJŠ LF.

Program otvoril svojim príhovorom rektor UPJŠ v Košiciach a generálny riaditeľ infraštruktúry SLOVACRIN, prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., ktorý konštatoval, že klinický výskum prináša pacientom nové možnosti liečby a lekárom nové alternatívy. „Klinický výskum zásadným spôsobom formuje rozvoj zdravotníctva v danej krajine a sme radi, že systémová podpora zo strany štátu sa postupne etabluje i na Slovensku.“

Po príhovore dekana UPJŠ LF prof. MUDr. Petra Jarčušku, PhD., ktorý vyzdvihol význam klinického skúšania a nezastaviteľnú dynamiku vedeckého výskumu, nasledovali príspevky expertov Výskumnej a inovačnej autority, Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Ministerstva zdravotníctva SR, národných uzlov infraštruktúry ECRIN v Slovenskej republike SLOVACRIN a českej republike CZECRIN, Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu a ďalších rečníkov.

Prednášky poskytli rôzne pohľady na vykonávanie klinických skúšaní a otvorila sa tiež téma črtajúcich sa problémov aj možných riešení do budúcnosti na zlepšenie prostredia pre vykonávanie klinických skúšaní a konkurencieschopnosť v európskom priestore. Diskusia priblížila okrem iného inovatívne možnosti liečby napojené na prebiehajúci výskum slovenským pacientom. Avšak ako zdôraznila medicínska riaditeľka SLOVACRIN MUDr. Beata Čečetková, „či sa už jedná o nové liečivá a zdravotnícke pomôcky vrátane softvéru, inovatívne metódy liečby alebo využitie umelej inteligencie v zdravotníctve, uvedeniu inovácie do praxe musí vždy predchádzať kvalitný klinický výskum.“

Viac


Študuj na UPJŠ