Prejsť na obsah

POZVÁNKA NA VEREJNÉ VYPOČUTIE KANDIDÁTOV NA REKTORA UPJŠ V KOŠICIACH

0minút, 39sekúnd

Akademický senát UPJŠ v Košiciach uznesením zo dňa 20. októbra 2022 vyhlásil
voľby kandidáta na rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

na deň 20. apríla 2023
v Historickej aule UPJŠ

Voľba kandidáta na rektora UPJŠ sa uskutoční na spoločnom volebnom zhromaždení, ktoré sa bude konať po verejnom vypočutí kandidátov na rektora UPJŠ.
Volebná a mandátová komisia AS UPJŠ na svojom zasadnutí dňa 24. 3. 2023 zaregistrovala nasledovné platné návrhy kandidátov na rektora UPJŠ (v abecednom poradí):

1. prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
2. prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

V Košiciach 24. 3. 2023

doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD., v. r. 
predseda VaMK AS UPJŠ    

prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA, v. r. 
  predsedníčka AS UPJŠ


Študuj na UPJŠ