Prejsť na obsah

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vymenovala rektora UPJŠ v Košiciach

0minút, 55sekúnd
Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vymenovala 13. júna 2023 o 15. hodine v Prezidentskom paláci v Bratislave rektorov vysokých škôl:
prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. do funkcie rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
prof. PhDr. Martina Šmatláka za rektora Vysokej školy múzických umení v Bratislave

Prezidentka vo svojom príhovore novovymenovaným rektorom popriala pokojné a tvorivé ovzdušie pre napĺňanie ich plánov. „Vaša škola sa zameriavala na výchovu budúcich právnikov, lekárov, a tiež študentov prírodovedných odborov. K nim však medzičasom pribudla aj Fakulta verejnej správy a Filozofická fakulta. Spolu s ďalšími pracoviskami tak Univerzita Pavla Jozefa Šafárika zastrešuje komplexnú, kvalitnú a všestrannú prípravu odborníkov s vysokým odborným kreditom. Verím, že sa jej darí napĺňať krédo, podľa ktorého vníma svoje poslanie ako verejné dobro,“ pani prezidentka zároveň pripomenula vo svojom príhovore dlhoročnú históriu UPJŠ v Košiciach.

Novovymenovaný rektor nastúpi do funkcie 22. augusta 2023.

Fotografia: prezident.sk


Študuj na UPJŠ