UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Stanovisko k situácii v agentúre VEGA

Vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) sa stotožňuje so stanoviskom rozšíreného predsedníctva Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA) k aktuálnej situácii v agentúre VEGA zverejneného dňa 31. 3. 2021 a podporuje ho vo všetkých bodoch.
VEGA predstavuje významnú inštitucionálnu formu podpory základného výskumu na Slovensku pre rezort VŠ a SAV. UPJŠ patrí k tým univerzitám, ktoré aj vďaka úspešnosti vo výzvach vyhlásených agentúrou  VEGA prispieva k rozvoju kvality základného výskumu v SR. Preto so znepokojením sledujeme pretrvávajúcu nejasnú situáciu ohľadom postavenia VEGA, nejasnú situáciou ohľadom vyhlásenia novej programovej výzvy VEGA a obávame sa narušenia dlhoročnej kontinuity vyhlasovania výziev VEGA, čo by malo pre základný výskum na Slovensku neblahé dôsledky.

Posledná aktualizácia: 25.10.2022