Prejsť na obsah

Študenti absolvovali tréning „Od nápadu k podnikaniu“

1minút, 36sekúnd

Pozornosť študentov bakalárskeho, magisterského aj doktorandského štúdia zo všetkých piatich fakúlt UPJŠ pritiahol tréningový program „Od nápadu k podnikaniu“ v rámci predmetu Kreativita, zodpovednosť a podnikanie, ktorý sa konal formou víkendového start-up campu v dňoch 22. – 24. marca 2024 v učebno-výcvikovom zariadení UPJŠ v Danišovciach. Podujatia založeného na modeloch Alexandra Osterwaldera, ktoré sa stali svetovým business štandardom, sa zúčastnilo 24 študentov.

„Start-up camp bol zameraný na modelovanie a simulácie v podnikaní na základe modelov Alexandra Osterwaldera. Účastníci mali možnosť porozumieť procesu identifikácie problému, ktorý rieši zákazník, potrebe analýzy trhu a výzvam, ktoré prináša otvorenie nového podniku, či modelov vo vybraných firmách a start-upoch z reálneho sveta, ako aj vlastných nápadov. Študenti pracovali v šiestich multidisciplinárnych skupinách a ich úlohou bolo vytvoriť a predstaviť podnikateľský nápad a plán. Pozreli sa na problém z pohľadu zákazníka, priniesli vlastné riešenie a zaoberali sa hodnotou, ktorú prinášajú. Analyzovali trh, partnerov, zdroje, kanály ku zákazníkom a vzťah k nim ako aj finančnú časť. Absolvovali interaktívnu diskusiu so Stanleym Máchom. Na záver svoje podnikateľské plány prezentovali a obhajovali pred porotou a vyhodnotenia sa zhostila prorektorka pre interdisciplinárne vzdelávanie a inovácie doc. PaedDr. Renáta Orosová, PhD.,“ priblížil organizátor podujatia RNDr. Juraj Šebej, PhD. z Ústavu informatiky.

Na organizácii podujatia sa podieľal prodekan Prírodovedeckej fakulty prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. a zamestnanci Ústavu informatiky doc. RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. a RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD. Kľúčovým organizátorom z prostredia start-upov bol Stanley Mácha, ktorý vedie vlastný start-up a dlhé roky pôsobil ako product owner a UX/UI designer.


Študuj na UPJŠ