Prejsť na obsah

Tradícia Juniálesu pokračuje

2minút, 13sekúnd

Sedemnásty ročník Juniálesu sa uskutočnil v areáli Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach v piatok 14. júna 2024. V úvode sa zamestnancom prihovoril rektor UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. Aj tento rok čakal zamestnancov pestrý program. Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ sa postaral o pohybové aktivity v podobe vyťahovania napitého utopenca, la piňaty, 36. komnaty shaolinu, žmýkania prádla, hodu suchým octopusom, Thorovho kladiva, lovu na botanické kačice či dušaceho kuraťa. Najlepšie športové výkony boli ocenené medailami,  v každej disciplíne boli samostatne hodnotení muži a ženy. Tí, ktorí neobsadili prvé tri miesta v žiadnej z uvedených disciplín mali nádej na výhru v tombole. Tombola sa žrebovala celkovo trikrát, okrem ÚTVŠ si ceny pre zamestnancov UPJŠ pripravila aj Všeobecná zdravotná poisťovňa a 20 cien venovala UPJŠ. Pre skúsenejších a odvážnejších športovcov bola pripravená prekážková dráha WipeOut.

Atmosféru spríjemnili svojím vystúpením členky a členovia univerzitného zboru Chorus Universitatis Šafarikianae pod vedením Mgr. Jany Havrilovej, na akordeóne ich sprevádzal Rastislav Jasik, študent Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. V úvode vystúpenia sa prítomným v krátkosti  prihovorila odborná textová a programová poradkyňa zboru doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD. Hovoreným slovom a hudobným programom sprevádzal účastníkov počas celého podujatia Študentský rozhlas Košice (ŠtuRKo). Všeobecný prehľad a pozornosť preveril zábavný kvíz, do ktorého sa prihlásilo 6 dobrovoľníkov. O podujatiach, ktoré pripravuje Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach počas leta, informoval osobne riaditeľ BZ UPJŠ prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.

Program vhodne doplnil stánok Všeobecnej zdravotnej poisťovne s ponukou poradenstva, vyšetrenia cholesterolu, zistenia objemu svalového tkaniva, obsahu vody a tuku v tele, spirometrie či poradenstvom v odvykaní od fajčenia. Okrem toho bola pre zamestnancov zabezpečená masáž krčnej chrbtice od študentov fyzioterapie na Lekárskej fakulte UPJŠ, ktorú ocenili najmä tí, ktorí pracujú pri počítači.

Poďakovanie patrí organizátorom a tvorcom programu:
Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou,
Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ,
Lekárskej fakulte UPJŠ,
Botanickej záhrade UPJŠ,
Všeobecnej zdravotnej poisťovni,
Študentskému rozhlasu Košice,
Chorus Universitatis Šafarikianae,
Študentským jedálňam a stánku s občerstvením PIETRO,

a samozrejme, všetkým zúčastneným zamestnancom za nezabudnuteľnú atmosféru.

Tešíme sa na ďalší ročník!


Študuj na UPJŠ