Prejsť na obsah

Univerzita bez hraníc (detská univerzita)

0minút, 58sekúnd

 

 

   P R O G R A M

 

Projekt detskej univerzity UNIVERZITA BEZ HRANÍC je určený žiakom ukončeného 5. a 6. ročníka základných škôl. Tradične sa doňho zapájajú detské domovy, ktorých deti každoročne prejavujú veľký záujem o účasť na podujatí. Univerzita bez hraníc je realizovaná ako denný tábor so zaujímavým programom, ktorý pre mladých nadšencov zabezpečujú fakulty a univerzitné pracoviská.

Registrácia účastníkov Univerzity bez hraníc začína v pondelok ráno 8.7.2019. Každý z nich dostane vlastné skriptá, index, tričko a šiltovku, ktoré je povinný so sebou nosiť počas celého trvania detskej univerzity. Podujatie končí v piatok 12.7.2019 slávnostnou promóciou za prítomnosti akademických funkcionárov univerzity, rodičov a príbuzných. Deťom zabezpečujeme celodenné stravovanie (desiata, obed, olovrant), pitný režim, úrazové poistenie, dozor.

(Poznámka: kapacita bola obsadená, prihlasovanie na Univerzitu bez hraníc bolo ukončené).

KOORDINÁTORKA PROJEKTU:
Mgr. Adriana Sabolová
vedúca Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou
e-mail: adriana.sabolova@upjs.sk
Tel.: 055/234 1162, 0915 789 982


Študuj na UPJŠ