UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Univerzita bez hraníc

Univerzita bez hraníc je podujatie, určené žiakom ukončeného 5. a 6. ročníka základných škôl. Počas piatich dní sprostredkovávame malým nadšencom vysokoškolský život formou interaktívnych prednášok vysokoškolských pedagógov piatich fakúlt UPJŠ a univerzitných pracovísk. Program býva zvyčajne dopĺňaný o praktické ukážky a experimenty, prispôsobované veku a záujmom detských účastníkov.

Univerzita bez hraníc je koncepčne zameraná na sprístupnenie sveta vedy a vzdelania aj deťom pochádzajúcim zo sociálne vylúčených vrstiev našej spoločnosti s cieľom podporiť rozvoj ich talentu, schopností a zručností.  Do projektu sa tradične zapájajú detské domovy, ktorých deti každoročne prejavujú veľký záujem o účasť na podujatí.

Univerzita bez hraníc je jedinečnou príležitosťou, ako žiakom priblížiť „vážny a seriózny“ akademický svet hravou formou a vzbudiť ich záujem o nové poznatky.
 


9. ročník podujatia Univerzita bez hraníc:
08. – 12. 07. 2019

Kapacita je obsadená, prihlasovanie na Univerzitu bez hraníc bolo ukončené.
Ďakujeme za Váš záujem.


Posledná aktualizácia: 23.05.2019