UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Univerzita bez hraníc

 

  • UNIVERZITA BEZ HRANÍC (09.07.2018 – 13.07.2018)

Projekt Univerzita bez hraníc je realizovaný ako denný detský tábor. Začína v pondelok 9. júla 2018. Každý z účastníkov Univerzity bez hraníc dostane pri zápise skriptá, index, tričko a šiltovku, ktoré nosia počas celého trvania podujatia. Deťom zabezpečíme celodenné stravovanie (desiata, obed, olovrant), pitný režim, poistenie, dozor. Podujatie končí v piatok 13. júla 2018 slávnostnou promóciou detských absolventov za prítomnosti rodičov a príbuzných. Počas piatich dní (9.-13.7.2018) malým nadšencom priblížime vysokoškolský život na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach formou interaktívnych prednášok vysokoškolských pedagógov piatich fakúlt UPJŠ a univerzitných pracovísk. Program bude doplnený o praktické ukážky a experimenty, prehliadky priestorov univerzity a ďalšie prekvapenia. Témy budú prispôsobené veku a záujmom detských účastníkov.

  • PRIHLÁŠKA

Prihlasovanie bude prebiehať od 16.5.2018 do 31.5.2018 iba formou elektronickej prihlášky.
Odkaz na elektronickú prihlášku: https://portal.ccvapp.upjs.sk/aktivita/univerzita-bez-hranic

Postup prihlasovania:
Kliknúť na ikonu Prihlásiť sa
Kliknúť na ikonu Vytvoriť konto a prihlásiť sa

  • POPLATOK

         Poplatok vo výške 50 € je potrebné uhradiť najneskôr do 8.6.2018 bankovým prevodom.           

  • PLATOBNÉ INFORMÁCIE

Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN): SK1181800000007000074335
Variabilný symbol: 9099
Do textu pre prijímateľa je potrebné uviesť: Meno a priezvisko dieťaťa, UBH 2018

  • PROGRAM

9.7.2018 – registrácia detských účastníkov, návšteva Univerzitnej knižnice, Botanickej záhrady, program na Fakulte verejnej správy a na Ústave telesnej výchovy a športu
10.7.2018 – program na Lekárskej fakulte, športovo-animačné aktivity na Ústave telesnej výchovy a športu
11.7.2018 - program na Právnickej fakulte, športovo-animačné aktivity na Ústave telesnej výchovy a športu
12.7.2018 – program na Prírodovedeckej fakulte, športovo-animačné aktivity na Ústave telesnej výchovy a športu
13.7.2018 – program Filozofickej fakulty, slávnostná promócia za účasti rodičov, starých rodičov a priateľov malých absolventov Univerzity bez hraníc

Podrobný denný harmonogram priebežne doplníme.

Posledná aktualizácia: 17.05.2018