Prejsť na obsah

Ustanovujúce zasadnutie Správnej rady UPJŠ v Košiciach

0minút, 56sekúnd

V utorok 7. februára 2023 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie novej Správnej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (SR UPJŠ), na ktorom si jej členovia, štyria nominovaní ministrom školstva a štyria zvolení Akademickým senátom UPJŠ, zvolili za predsedu rady JUDr. Tomáša Illeša a za podpredsedu rady MUDr. Radoslava Čuhu, MBA, MPH. Následne si členovia SR UPJŠ žrebovali dĺžku funkčného obdobia v trvaní  piatich alebo dvoch rokov.

Správna rada potvrdila kandidáta na pozíciu tajomníka a vyhlásila voľby 9. člena. Určila termín členom SR na podávanie návrhov kandidátov. Vypočutie navrhnutých  kandidátov a schválenie jedného z nich sa uskutoční na najbližšom zasadnutí 28. februára 2023. Správna rada taktiež zobrala na vedomie informáciu rektora UPJŠ prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. o princípoch tvorby metodiky rozpisu štátnej dotácie pre rok 2023. Predmetom živej diskusie bola aj príprava podkladov k metodike rozpočtu, aby sa SR mohla kvalifikovane vyjadriť.


Študuj na UPJŠ