UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výsledok volieb do AS UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie r. 2019 - 2023

Volebná a mandátová komisia pre voľby do AS UPJŠ na ÚTVŠ

oznamuje váženej akademickej obci UPJŠ výsledok volieb do

AKADEMICKÉHO SENÁTU UPJŠ v KOŠICIACH
na funkčné obdobie  r. 2019 - 2023

REKTORÁT A UNIVERZITNÉ PRACOVISKÁ:
Ústav telesnej výchovy a športu

Študentská časť

Daniel Pastucha, 22 rokov, študent 1. ročníka ŠAR

 

Košice, 24. 4. 2019 Mgr. Dávid Kaško, PhD., v. r.
predseda VaMK pre voľby do AS UPJŠ na ÚTVŠ
Posledná aktualizácia: 22.01.2021