Prejsť na obsah

Zasadnutie Správnej rady UPJŠ v Košiciach

0minút, 28sekúnd

Dňa  28. februára 2023 prebehlo v poradí druhé zasadnutie Správnej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (SR UPJŠ), v rámci ktorého prebehlo vypočutie kandidátov na deviateho člena SR UPJŠ. Následne si členovia SR UPJŠ zvolili deviateho člena, ktorým sa stala Ing. Julianna Máté, PhD. Ďalším dôležitým bodom programu zasadnutia bolo schválenie metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu UPJŠ na rok 2023 a schválenie rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu UPJŠ na rok 2023.


Študuj na UPJŠ