UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zoznam kandidátov na rektora UPJŠ


Členom Akademickej obce UPJŠ v Košiciach

 

O Z N A M

Volebná a mandátová komisia AS UPJŠ na svojom zasadnutí dňa 2. mája 2019 zaregistrovala nasledovné platné návrhy uchádzačov na kandidáta na rektora UPJŠ

 

1. prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
 

V Košiciach dňa 2.5.2019 doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD., v.r.
predseda VaMK AS UPJŠ

 

Posledná aktualizácia: 22.01.2021