Prejsť na obsah

Schválenie legislatívneho rámca VSK

1minút, 1sekúnd

Akademický senát UPJŠ na svojom zasadnutí 17. decembra 2020 schválil Dodatok k štatútu UPJŠ, ktorý definuje Vnútorný systém zabezpečovania a overovania kvality na UPJŠ ako jeden zo základných pilierov riadenia univerzity.

Overovanie kvality na UPJŠ koordinuje Rada pre vnútorné overovanie kvality.

Akademický senát UPJŠ ďalej prerokoval nasledovné dokumenty:

Následne boli tieto dokumenty predložené na rokovanie Vedeckej rady UPJŠ dňa 26. februára 2021, ktorá všetky dokumenty schválila. V súlade s ustanoveniami Zákona o vysokých školách tak bol vytvorený základný legislatívny rámec pre Vnútorný systém zabezpečovania a overovania kvality na UPJŠ.


Študuj na UPJŠ