Prejsť na obsah

Cena Jána Hollého opäť pre profesora Mariána Andričíka

1minút, 1sekúnd

Literárny vedec, prekladateľ, básnik a vysokoškolský pedagóg, prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. PhDr. Marián Andričík, PhD., rozšíril svoju zbierku prestížnych ocenení.
Výbor Sekcie pre umelecký preklad Literárneho fondu mu opätovne – po druhý raz v krátkom čase – udelil Cenu Jána Hollého za rok 2022, a to za preklad diela Johna Miltona Vrátený rajSamson bojovník (Modrý Peter, 2022). Rovnakú cenu získal prof. M. Andričík aj pred dvoma rokmi za preklad biblického eposu Johna Miltona Stratený raj (Modrý Peter, 2020), za ktorý bol ocenený aj prestížnym Krištáľovým krídlom.
Cena Jána Hollého sa udeľuje od roku 1967 a je najvyšším ocenením prekladateľskej práce v oblasti umeleckej literatúry na Slovensku. Tento rok sa slávnostné odovzdávanie uskutočnilo 27. septembra v Bratislave a okrem prof. M. Andričíka bolo ocenené aj vydavateľstvo Modrý Peter, ktoré vydalo oba ocenené slovenské preklady diel J. Miltona.

Pánovi prof. PhDr. Mariánovi Andričíkovi, PhD., srdečne gratulujeme.

Spracoval: M. Gladiš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ