Prejsť na obsah

Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania (Bc.) na akademický rok 2023/2024

1minút, 33sekúnd

 Výsledky prijímacieho konania sú zverejňované priebežne podľa termínov zasadnutia prijímacej komisie.

 • Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania
  (rodné číslo zadajte bez lomky)
  Poznámka:
  Odvolať sa proti rozhodnutiu prijímacej komisie je možné až po obdržaní rozhodnutia v písomnej forme (ktoré je oficiálnym potvrdením výsledku prijímacieho konania).
 • Výsledky prijímacieho konania si môžete pozrieť aj pomocou mobilnej aplikácie UniMAP (beta) – manuál

Informácie o zápise prijatých uchádzačov do prvého ročníka bakalárskeho štúdia

Elektronická návratka


Zápis

 • inštrukcie k zápisu
 • zápisný list, súhlas s vykonaním zápisu na štúdium bez fyzickej prítomnosti
 • čestné vyhlásenie
 • dotazník
 • Oznam o úvodnom stretnutí

Ďalšie informácie


Pokyny pre študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie

V autorizovanej zóne AiS2, v časti Žiadosti o ubytovanie, si po 20. 8. 2023 každý uchádzač o ubytovanie môže zistiť, či mu bolo pridelené ubytovanie. V prípade akceptovanej žiadosti je uvedené, v ktorom zmluvnom zariadení bolo pridelené ubytovanie.

V prípade problémov kontaktujte člena Študentskej internátnej rady UPJŠ v Košiciach (ŠIR) – zástupcu Filozofickej fakulty.
Zoznam členov ŠIR


Informácie budeme priebežne dopĺňať.


Študuj na UPJŠ